Pris: 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Avviksbehandling

 

Avviksbehandling er et register over alle registrerte avvik i organisasjonen.

Om Avviksbehandling

WisWeb Avviksbehandling er et registrering og oppfølgingsystem for avviksbehandling. Modulen inneholder all informasjon for å behandle et avvik elektronisk.
Et avvik representerer en uønsket hendelse eller situasjon, som igjen medfører kostnader i en eller annen form. Reduksjon av avvik betyr derfor reduksjon av uønskede kostnader. Avvik er en kilde til forbedring!

Fordeler

  • God oversikt over alle avvik 
  • Enkelt å sette på tiltak og sikre videre behandling av avviket
  • Alle relevante rapporter med statistikk
  • Brukervennlig

Aktuelle felt

WisWeb avviksbehandling inneholder alle felt som er nødvendig for å behandle et avvik.

Titel, område, meldt av, type, sted, årsakstype, prioritet, status, omfatter, dato hendelse, dato meldt, beskrivelse, konsekvens, årsak, mulige tiltak, sensitiv info, behandling, meldt til, kostnader, antall sykedager, tap av arbeidsevne, vitner, anmeldelse.

Saksgangen

...

Koblinger

Avvikene kan kobles til styrende dokument, kvalitetsstandarder, prosedyrer og utstyr. Et avvik vil normalt få noen tiltak som skal hindre at avviket skjer igjen. Nå tiltakene er gjennomført, skal avviket lukkes.

Rapporter/statistikk

Samlerapport som gir en oversikt over avvik med typer, status, antall og alvorlighetsgrad.

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen avviksbehandling er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett