Pris: 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
Lenker:
icon

Bilde

 
Vi har laget et unikt bildebehandlingssystem i WisWeb. Det er mulig å laste opp enkeltbilder eller mapper med bilder.

Om bildemodulen

WisWeb bilder er et register over alle bilder. Bilder kan legges inn av bruker med redigeringstilgang eller registrerte bildegivere.
Det kan lastes opp enkelte bilder og hele bildemapper.  
Det kan legges inn opplysninger om hvert enkelt bilde. Bildene samles i kategorier.
Søkbar stikkordbeskrivelse kan legges inn på hvert enkelt bilde, slik at de blir lette å finne.

Et valgt bilde kan bearbeides direkte på skjermen før en laster det ned eller skriver det ut:

  • Utsnitt og størrelse: En kan beskjære bilde og endre størrelsen (Zoom), samt avrunde hjørner. 
  • Effekter: Lysstyrke, kontrast, fargeforskyvning, invertere, gjøre diffus, mosaikk o.l.
  • Tekst: En kan legge tekster på bilde med ønsket plassering, utseende og effekt.

På hvert bilde kan en vise informasjon om hvor ofte bilde har vært med i søk og hvor ofte det er vist.

Bildene kan vises på flere måter, i bildegalleri eller som enkeltbilder.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett