Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Produkt

 

En modul i WisWeb butikk. Et komplett vareregister med oversikt over alle varer.

Produkt er en modul i WisWeb butikk. Modulen er selve vareregisteret hvor alle varer listes opp.
Hver vare vil knyttes til en eier. Dette styrer rettighet til å lese og skrive. Produktregisteret inneholder felt for bl.a.:

  • Navn
  • Varenummer
  • Varegruppe / Kategori
  • Pris inn / pris ut
  • Leverandør
  • Beskrivelse

Det er mulighet for å koble et eller flere bilder til produktet, videoer, produktblad etc.

Lager

Modulen inneholder lagerbeholdning, plassering
Min/max bestillingsantall

Søk

Mulig å søke fritt i registeret samt pr. varegruppe/kategori.

Rapporter

Flere ulike rapporter som lister opp produkter på ulike måter.

WisWeb butikk

WisWeb butikk kan leveres som en pakkeløsning for kjøp og salg med flere relevante moduler. 
Produkt er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett