Pris: 300,- pr. mnd. (Fastpris)
Type: Standard
icon

Vedlikehold

 

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. En modul til registrering av vedlikehold som skal utføres på en bolig.

Generelt

Vedlikehold er en modul i WisWeb boligadministrasjon. En modul til registrering av vedlikehold som skal utføres på en bolig, kobler vedlikeholdet til en bolig fra boligregisteret. Frist for utførelse, ansvarlig utfører, samt merknader.
Man kan legge inn materialer med prisopplysninger. Systemet regner selv ut totalsum.

Oppgaver

Hvis vedlikeholdet består av flere oppgaver kan man koble oppgavene på med ansvarlig og frist.

Vedlegg

Man kan koble lenker, bilder og filer til vedlikeholdet

WisWeb boligadministrasjon

 

WisWeb boligadministrasjon leveres som en pakkeløsning for boligadministrasjon med flere relevante moduler. WisWeb bolig er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett