Pris: 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Utstyr

 
En modul i WisWeb Kvalitet. Modul til registrering av utstyr, knyttes til prosedyrer, avvik og vedlikehold

Generelt

Alle har ett behov for et detaljert overblikk over alt utstyr i organisasjonen. Enkelte organisasjoner har et lovkrav om registrering av utstyr.
WisWeb utstyr er en modul til å registrere detaljert informasjon om organisasjonens utstyr.
Man kan knytte prosedyrer, avvik og oppgaver til utstyrsregisteret. Man kan velge å knytte utstyret til en kategori eller gruppe. Dessuten et frifelt for å beskrive utstyret mere detaljert.
Utstyr er koblet til modulen utstyr type hvor man setter opp typer av utstyr med egendefinerte registreringsfelter.

Koblinger

Viser en oversikt over prosedyrer og avvik i forbindelse med utstyret.

Oppgaver

Man kan  knytte oppgaver til utstyret, reparasjoner, feil, overhalinger etc.

Vedlegg

Man kan koble lenker, bilder og filer som vedrører utstyret. 

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen utstyr er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett