Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
Filer
icon

Sjekkliste

 
En modul i WisWeb kvalitet til forberedelse og bearbeidning av data i forbindelse med sjekklister og vernerunder.

Generelt

Modulen sjekkliste er i utgangspunktet tenkt i forbindelse med vernerunder, men kan også brukes til alle former for sjekklister. For eksempel samsvarsvurderinger og Intern revisjon.
Verne -sjekkrunden planlegges av ledelsen, verneombudet og eventuelt andre ansatte. 
Her gjennomgås oppsummering fra tidligere vernerunder, skademeldinger, og evt. andre HMS-saker.
Modulen sjekkliste består av en punktliste, man definerer selv listen i modulen sjekkpunkter. Man kan koble deltakere til en sjekkliste.

Fordeler

  • Egendefinerte skjema
  • Avviksregistrering for hvert punkt
  • Tiltak og oppgave i forbindelse med avvik
  • Logisk oversikt over alle sjekklister

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen sjekkliste er en del av denne pakkeløsning.

 

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett