Pris: 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Oppsett
icon

Medlem admin

 
Modul til administrering av fakturaer

I modulen medlem admin kan du administrere fakturaoppsett og utsendelse. Her finner du også en en betalingsstatus for utsendte fakturaer. 

  • Lage fakturagrunnlag
  • Sette opp de rutinene som skal være gjeldende for fakturaen.
  • Bestemme om fakturaene skal skrives ut eller sendes på E-post.
  • Importere fil fra BBS med betalingsstaus

Man kan velge om man vil skrive ut fakturaer eller sende fakturaer pr epost. 
Du kan  importere en fakturastatus fra bankens BBS-fil.
Koble forskjellige typer produkter til fakturaen 

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett