Pris: 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Indikator

 
En indikator skal anvise eller angi forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte.

Ordet indikator kommer fra verbet indikere som betyr "å anvise, angi". Man bruker indikatorer for å anvise eller angi forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte. En indikator skal kvantifisere forhold: den skal altså angis i målbare størrelser.

En indikator kan sies å ha tre hovedfunksjoner: 

  • forenkle
  • kvantifisere
  • kommunisere 

Modulen Indikator er en samling med alle indikatorer (planlagte, i drift, avsluttet). På hver indikator ligger det hvilke spørsmål som ligger til grunn for indikatoren samt målinger som er gjort på den aktuelle indikatoren. Hver indikator kan knyttes til fokusområde og suksessfaktor.

Velgeren

I lista til venstre ligger alle indikatorer som er knyttet til valgt område.

Historikk

Her finner du en graf over gjennomførte målinger. Velg styringskort i valgboksen.

Info

Her ligger informasjon om denne indikatoren. Forklaring, hyppighet, skala osv. I tillegg ser du hvilke grunnlagsspørsmål som ligger på indikatoren.

Helt nederst står de målepunktene som er lagt inn på denne indikatoren. Et målepunkt forteller når det skal foretas målinger. På hvert målepunkt finnes det målinger fra en eller flere områder/enheter.

Pr. område

Her finner du en graf som viser alle målinger for hvert målepunkt, fordelt på områder. Du kan velge målepunkt i valgboksen.

Konseptet

Konseptet balansert målstyring ble utviklet som et styrings- og måleverktøy for å kunne styre etter flere områder enn de finansielle tall, men også sterkere kunne koble organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen.

Balansert målstyring (BMS)

WisWeb Målstyring leveres som en pakkeløsning for balansert målstyring med flere relevante moduler. 
Modulen Indikator er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett