Pris: 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
Filer
icon

Kompetanse

 
Få en en enkel og korrekt oversikt over kompetanse i egen bedrift

Det er stadig større fokus på kompetansen i organisasjonene, og det er mange gode grunner til ha en enkel og korrekt oversikt i egen bedrift:

 • Krav fra det offentlige
 • Krav fra kunder/leverandører
 • Krav til godkjenninger (må kjenne til kompetansen i egen bedrift)
 • Kunne planlegge hvem som skal på hvilke kurs
 • Planlegge bemanningssituasjonen på lenger sikt

Hjelp videoFå en introduksjon til kompetansemodulen

Registrere

Alle ansatte kan registreres inn i systemet. Kompetanseregistret benytter kontaktregistret i WisWeb, så en vil se igjen en del av dataene der.
Etter hvert som en registrerer kan en sette status på hver enkelt, slik at en lett får oversikt over hvor langt en har kommet.
Den ansatte kan selv gjøre grovregistrering og melde sitt skjema ferdig til f.eks. avdelingsleder. 
Det er også aktuelt at den ansatte alltid har innsyn i sine egne data.

Hva registreres? 

Det er mulig å legge inn fritt antall utdanninger - oppslag mot SSB sin udanningsdatabase. Registrering av alle relevante kurs, oppslag mot egen og bedriftsintern base.

Registrering av all relevant praksis, oppslag mot SSB sin yrkes database. Egen løsning for kommuner med stillingskoder. 
Det er mulig å legge inn en samlet vurdering av den ansattes realkompetanse. 

Overordnet

Det er mulig å vise tall fra flere bedrifter i en overordnet rapport. Dette gir en veldig fin oversikt for en næringsforening, kommune eller region.

Rapportering

Rapportene genereres direkte på grunnlag av data som ligger inne og presenteres i PDF-format. I hver rapport er det mulig å gjøre en del utvalg.

 • CV
 • Liste over ansatte, utdanning
 • Liste over ansatte, praksis
 • Liste over ansatte, kurs
 • Alle data pr. ansatt
 • Liste over kurs som går ut i periode
 • Overordnet kompetanse utdanning

Import av data 

WIS kan være behjelpelig med import av ansattlister på bestemt format. 

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett