Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Bestillingskjema for Wis Skole

Fyll ut feltene nedenfor, skriv ut, skriv under, scann og send på e-post til wis@wis.no.

Skolens navn

Adresse

Kontaktperson

Telefon

    Telefax:

E-post

Skoleår

Prisgruppe

Prisen avhenger av skoletype og antall elever.
Prisen er pr. skoleår og inkluderer ubegrenset brukerstøtte og alle nye versjoner.
Prisen er inkl. mva.

Skoler uten ungdomstrinn, barnehager, SFO:
 Uavhengig av elevtall, kr. 1.875,-

Skoler med ungdomstrinn
 1-99 elever, kr. 1.875,-
 100-349 elever, kr. 3.750,-
 350 elever eller mer, kr. 5.625,-

Dersom alle skolene i en kommune bestiller lisens, så innvilges det rabatt på 20% 

for hver av skolene.

Bestilling

Etter at WIS har mottatt denne bestillingen, sendes en lisenskode tilbake på e-post.
Skolen henter selv installasjonsfilen for programmet fra adressen www.wis.no/skole

Pris

Prisen dekker bruk av Wis Skole for ett skoleår med alle nye versjoner.
I tillegg dekkes fri brukerstøtte på e-post og telefon.

 

Dato:                     Underskrift: _____________________________________