Anonymisere personal

I følge databehandleravtale skal en deltaker  slettes fra systemet senest 12 uker etter sluttdato.Anonymiseres

På forsiden finner du en oversikt over personer som skal anonymiseres. Klikk på personen og du åpner flippen anonymiser på deltakeren.
Anonymiser flippen viser liste over feil hvis det er igjen feil på deltaker, eller om det er igjen aktive tiltak på deltaker, eller om deltaker er ordinært ansatt.

Ordinært ansatte behøver ikke anonymiseres.
Når alle feil er rettet, så vises en sjekkliste hvor bruker må bekrefte anonymisering ved og lese gjennom og huke av i alle aktive sjekkbokser.

Da vil sletteknappen bli aktivert, og deltakeren anonymiseres og ligger kun med data som er aktuelt for statistikk.

 

Dialog for ananymisering