Komme igang

Her ligger informasjon for den som er ny bruker av Wis Skole 

Hva er Wis Skole ?

Wis Skole er et administrativt skolesystem for å registrere og behandle klasser, elever, personale og karakterer. Wis Skole eies og utvikles av Wis

Innhold i Wis Skole

Skjemaene

Etter at du har lukket eller dradd vekk hjelpebildet, finner du ikon for de forskjellige skjemaene til venstre på skjermen. Her velger du Utskrift, Karakter, PAS, Skolen, Oppsett eller System alt etter hva du skal arbeide med. Les videre i andre hjelpeemner hvis du vil finne ut hva de ulike skjemaene kan benyttes til.

Lisensering

Det er mulig å bruke programmet fullt uten å ha noen lisens. Den eneste begrensningen er at en får lagt inn skolens navn. Du kan når som helst registrere programmet, og alle data vil forbli urørt.

Konvertering av gamle data

Hvis skolen har data som de ønsker skal konverteres inn i Wis Skole får du informasjon om dette når du velger Program - Importer på menylinjen.

 

Underordnede dokumenter