Skolen

I skoleskjemaet legger du inn opplysninger om skolen, lærere, klasser/grupper, rom, elever og foresatte. Du kan legge inn nye, endre og slette. I tillegg kan du lage egendefinerte grupper som elevene kan knyttes til.

Du kan også søke blant alle innlagte elever, eller begrense søket ved å angi skoleår og klassetrinn. Resultatet av søket kan overføres til annet format. Du kan også finne igjen elever som er sluttet ved skolen.

Sjekk på klassetilhørighet - lærere og elever

Ved oppstart sjekker programmet om det finnes lærere eller elever med blankt klassefelt. Hvis dette finnes blir det opprettet en klasse med navn Ukjent, der de klasseløse blir samlet. Herfra kan du flytte over lærere og elever til riktig klasse, evt. slette dem.

 

Underordnede dokumenter