Karakterer og tilvalgsfag

Karakterutskriften i WIS Skole oppfyller forskriftens krav om karakterkort eller karakterbok.

Paragraf 3.18 i forskriften sier at eleven skal ha karakterbok eller karakterkort.

Karakterutskriften i Wis Skole er å betrakte som et karakterkort, og den vil dermed oppfylle forskriftens pålegg.

I karakterskjemaet har du elevlista til venstre og fagene med karakterer til høyre.

I tillegg til å føre karakterer kan du 

Disse valgene får du når du klikker med høyre musetast mens du står inne i karakterprotokollen. Velg først eleven/karakteren du vil registrere på. Høyreklikk på tilvalgsfaget for å kunne kopiere det fra høst- til vårterminen. Du låser opp en karakter som er låst ved å høyreklikke på karakteren og fjerne haken.

Føre, endre og slette karakterer

Hvis protokollen er låst (svak gulfarge i listene der karakterer og merknader skal føres), så kan en ikke endre eller legge til noen data. Det samme gjelder hvis en jobber i programmet med Lav tilgang. Dettes ses ved at det står et rødt 1-tall ved siden av den sorte nøkkelen på
knapperaden i toppen av programmet. For å gjøre endringer i karakterskjemaet må en da enten låse opp protokollen eller logge på med høyere tilgangsnivå.

Legge inn nytt tilvalgsfag 

Skriv inn det nye faget på ei blank linje. Faget blir lagret i lista.

Overføre tilvalgsfag automatisk mellom semestre

Høyreklikk på tilvalgsfaget, og velg "Kopiere fra høst til vår" eller omvendt. 

Annet morsmål skal føres under Tilvalgsfag.

Under Karakter - Tilvalgsfag kan det settes karakter i kun et fag.

Hvis eleven har et annet tilvalgsfag i tillegg som det skal settes karakter i, må dette skrives som merknad på eleven. (Velg Karakter - Merknad).

Underordnede dokumenter