Utskrift

Velg knappen for utskrift på skjemavelgeren eller skjemaknappen.


I listen til venstre velger en rapporten som skal skrives ut eller datafilen som skal lages. Hvis det skal gjøres utvalg i dataene, eller det kreves at sted/dato skal settes inn, gjøres dette i utvalgsskjemaet til venstre under rapportlisten. I vinduet til høyre vil rapporten forhåndsvises  unntatt fil til Inntakskontor.

På knapperaden over forhåndsvisningen kan du velge utskrift (printer symbol) og størrelse på forhåndsvisningen. Med pil knappene kan du velge hvilken side du vil se på (første, forrige, neste og siste side).

 

Hvis du skal skrive ut etiketter definerer du oppsett under Oppsett - Etikett.

Velg hvilke fag du vil ha utskrift av i Fag-lista i Karakterutskrift. 

Bare de fagene eleven har karakter i tas med når du velger Karakterutskrift. For å skrive ut kun et fag markerer du faget i Fag-lista. For å markere flere fag, hold ned Ctrl mens du klikker på faget.

 

Underordnede dokumenter