Oppsett

Her finner du info om hvordan du kan tilpasse programmet til din egen skole.

Generelt

Det er viktig å merke seg at vi har delt opp administrasjonen av programmet i 2 deler: Oppsett og System. Under Oppsett kan man tilpasse programmet til sin egen skole (sette brukerrettigheter, administrere K-reg, sette opp etiketter osv), mens System berører hele databasen (ta backup, reindeksere databasen, legge til flere skoler i databasen osv).

Tilgang

Sett opp brukere i Wis Skole. Angi brukernavn/passord, gi de rettigheter til skjema og data. 

Oppsett

Angi skoleår du vil starte programmet med, om protokoll for aktivt skoleår skal låses eller standard sorteringsregel for aa/å. 

Fag

Angi hvilke fag du vil at programmet skal vise i karakterregistreringsskjema og på klassenivå. 

Postnummer

Administrasjon av adresser er vanskelig å følge opp. Her har du et verktøy som finner adresser på elever med feil postnummer (som ikke finnes i postnummerdatabasen).

Etikett

I Wis Skole finnes ingen begrensninger for hvilke etiketter man kan bruke i laserskriveren. Sett opp marger, kollonner, avstand mellom etiketter osv. slik at det passer med dine etikett-ark.

Flyttemelding

Bestem hvordan flyttemeldingene skal se ut.

K-Reg

K-Reg er et eksternt karakterregistreringsprogram man kan bruke til å registerere karakterer på elever utenfor WisSkole. Les mer om hva det er og hvordan man administrerer filer til/fra KReg.

Skoleår

Legg til nye skoleår i databasen. Praktisk om man vil registrere elever og karakterer for tidligere skoleår eller registrere elever for framtidige skoleår.

Oppsett skole

Underordnede dokumenter