Oppsett og system

Knapper for Oppsett og System er kun tilgjengelig hvis en er pålogget i programmet med Høy tilgang.

Vi anbefaler derfor at bare systemansvarlig i programmet har denne tilgangen. De som bare skal føre karakterer eller registrere andre data trenger ikke annet enn middelstilgang.

Oppsett

I dette skjemaet kan en gjøre innstillinger som får innvirkning for andre brukere av programmet. Det bør derfor utvises en viss forsiktighet når en gjør endringer her.

Du kan:

System

Backup

Underordnede dokumenter