Utskrift

Skriv ut For å velge en utskrift klikker du "Utskrift" øverst i menyen. Da får du en liste over rapportene som ligger inne. 

Tips

Når du klikker på en rapport får du en kort forklaring i Tips-feltet nederst.

Utvalg

I skjemaet er det to flipper. Den første er "Utvalg". Der bestemmer du hva som skal være med i rapporten.

Forhåndsvisning

Klikk flippen for forhåndsvisning for å se hvordan rapporten blir.

Skrive ut

Øverst i skjemaet ligger knapp for å skrive ut. Du kan bruke den uten at du først har forhåndsvist rapporten.

Lagre

Noen av rapportene kan overføres til disk/minnepinne/diskett. Da vil lagresymboldet komme fram øverst i rapportskjemaet.

 

Utskrift skole