Høyreklikk

Nesten uansett hvor du står i programmet, vil et klikk på høyre musetast gi deg ulike muligheter som er aktuelle akkurat der du står.