Klasser

Viser liste over innlagte klasser/grupper til venstre og klassens/gruppens elever, faglærere, kontaktlærere samt generell informasjon om klassen/gruppen til høyre.

 

Du kan legge inn ny klasse/gruppe ved hjelp av Ny-knappen over klasselista, og slette en klasse/gruppe ved å markere klassen/gruppen og klikke på knappen med rødt kryss over lista. Innlagte data må først slettes. Sjekk at årstrinn og læreplan er riktig.

Skolen

Underordnede dokumenter