Grupper

Du kan legge elever fra samme klassetrinn eller fra flere forskjellige klassertrinn i samme gruppe, og du kan kopiere elever fra en gruppe til en annen.

Overfør elevene til grupper

Du kan definere grupper, f.eks. "Melk", "Skyss" osv., og overføre elevene dit etterpå.

Flytte og kopiere mellom grupper

Du kan flytte eller kopiere elevene mellom de forskjellige gruppene. Velg Skolen - Grupper, og marker den gruppen du vil flytte / kopiere fra. Marker eleven, evt. flere elever (se pkt. ovenfor). Høyreklikk for å velge gruppen det skal flyttes / kopieres til.

Legge inn egen kolonnetittel

Høyreklikk i kolonnefeltet for å legge inn kolonnetittel for de blanke kolonnene.

Overføre grupper til nytt skoleår

Du kan overføre grupper til nytt skoleår ved å velge Program - Kopiere elever på menylinja, og etterpå velge Grupper. Merk at klassene må være overført før du kan overføre gruppene.


Knytte lærere til grupper.

Man kan se hvilke lærere som er knyttet til gruppen slik: