Personale

Du kan legge inn nytt personale, endre opplysningene på hver enkelt og markere at en ansatt har sluttet.

I Kode-feltet kan du legge inn ansattnr. eller det skolen selv ønsker. Bare de som er registrert under personale kan plasseres som faglærer, kontaktlærer eller rektor i systemet. Det er viktig at det settes inn initialer, da disse brukes til andre funksjoner i programmet.

Personale

Faglærere

Faglærere finner du under Skolen - Klasser - Faglærere.

Du får liste over innlagte fag til venstre. Klikk på knappen i slutten av linja. Du får liste over innlagt personale, og kan hake av for faglærer(e). Skift fag på toppen av lista, og kikk OK nårdu er ferdig. Fjern faglærer ved å ta vekk haken.

Kontaktlærere

Kontaktlærere finner du under Klasser - Generelt.

Klikk på pila i enden av linja du får opp etter at du har valgt Ny, og velg person fra lista. Initialene til vedkommende kommer opp i det gule feltet til venstre. Det må knyttes en kontaktlærer til hver enkelt elev ved å høyreklikke i klasselista. Initialene til vedkommende kommer opp i det gule feltet til høyre.

To kontaktlærere i samme klasse/gruppe

For å få til dette må du opprette en fiktiv kontaktlærer med navnet på begge lærerne.

Velg Skolen - Personale
Legg inn en ny lærer. Under Fornavn skriver du navnet på den ene, under Etternavn navnet på den andre. Hvis du vil at det skal stå "og" på utskriften mellom navnene til de to lærerne skriver du "og" etter den læreren du har lagt inn under Fornavn. Sett inn initialer som betegner den fiktive læreren.
Knytt den fiktive læreren til klassen under Skolen - Klasse - Generelt
Knytt hver enkelt elev til den fiktive læreren (høyreklikk i elevlista, og velg knytt til kontaktlærer). Du kan markere flere elever samtidig for å knytte til lærer, se eget punkt om hvordan du gjør dette.

K-reg - minnepinner / mappe til lærerne

Under Oppsett - K-reg kan en lage minnepinner / mapper til lærerne, slik at de kan føre karakterer selv. Dette er ikke avhengig av at WIS Skole er installert på den maskina der de brukes. K-reg-programmet hentes på Internettadressen www.wis.no/skole, og installeres i samme mappe som WIS Skole. Læreren gis tilgang til sine fag / sin klasse. Når læreren har ført karakterene hentes de tilbake på riktig plass i WIS Skole.