Rom

Du kan legge inn, slette og endre opplysningene på hver enkelt rom.

På hvert rom kan det registreres en kode (f.eks. romnummer), navn, om rommet er i bruk lenger og en merknad.

Merknaden kan inneholde fri tekst som skolen selv ønsker.

Bruk Ny- og Slett- knappene oppe til høyre for å legge inn eller slette rom.