Generelt

Generell informasjon om skolen. Dette er informasjon som bør legges inn så tidlig som mulig.

Mye av det som står her brukes i forbindelse med utskrifter og rapportering til fil til f.eks. Utdanningsdirektoratet og Inntakskontoret i fylket.

For å endre skolenavnet som er registrert i programmet, kan du enten klikke knappen <Endre ..> som står bak feltet, eller du kan gå på menylinjen i toppen og velge Hjelp - Registrere programmet. Skolens navn vil stå på alle utskrifter akkurat slik som det står skrevet her.

Skriv bare inn selve kommunenavnet. Ordet "kommune" kommer automatisk på utskriftene.

Id'er

GSI-Id og VIGO-Id er viktige opplysninger i forbindelse med rapportering. GSI-Id er det skolenummeret skolen er registrert med i f.eks. GSI innsamlingen som skjer på høsten hvert år. Hvis du ikke kjenner denne, så kan den fås ved å henvende seg til skolekontor, SU i fylket eller også til WIS. VIGO-Id er det skolenummeret skolen er registrert med hos Inntakskontoret i fylket.

Inntakskontoret sitt system VIGO bruker et annet nummer på skolen enn det Fylkesmannen og andre gjør.

Skolens VIGO-Id får du ved å henvende deg til Inntakskontoret i fylket.

Velg rektor fra lista etter at personale er lagt inn.

Bildemappe

Bildemappe er den mappen på disken hvor bilde av personalet ligger. Det bør derfor finnes en felles mappe hvor personalets bilder ligger. Selve bildet blir vist på flippen Personale.

Skoletype

Skoletype bestemmer hvilke utskrifter og fag som er tilgjengelig i systemet. Velg Ordinær grunnskole eller VO-institusjon etter hva som passer for din skole.

Valgt lovverk vil bli brukt bl.a. som informasjon i toppen av elevens vitnemål.

Målform

Du har anledning til å skifte målform i systemet. Etter at du har skiftet målform, vil programmet automatisk bytte aktiv målform i programmet. Alle tekster (både på skjerm og utskrift) vil da bli vist i den målformen som er valgt. Hvis en elev har en annen målform enn den som står registrert på skolen, så vil elevens målform overstyre skolens ved f.eks. utskrift av vitnemål.