Søk

Søk etter bestemte elever ved å skrive inn deler av for- eller etternavnet i søkefeltet.

Du får da opp ei liste med alle som svarer til søkekriteriet. Du kan søke blant alle som er innlagt, eller begrense søket ved å velge skoleår og klassetrinn.

Hvis du vil ha alle, setter du en stjerne i navnefeltet.

Elever som har sluttet

For å få opp elever som har sluttet velger du status <Sluttet>.

Vise elevdata

Også her kan du dobbelklikke for å vise elevskjemaet. Hvis du har åpnet det kan du bare klikke på en annen elev og den vil vises i elevskjemaet. På denne måten kan du raskt sjekke eller endre data på bestemte elever.

Valg for tabell

Hvis du ønsker å lagre resultatet til fil for f.eks. utskrift eller videre bearbeiding, så gjøres det ved å bruke knappen på knapperaden til venstre for skoleåret. Klikk pila til høyre for knappen for å gjøre utvalg.Søk