Elever

Generelt

Elever finner du under Klasser. Du kan legge inn nye, endre og slette.

Alfabetisering og nummerering

Hvis du vil ha elevene skrevet ut alfabetisk i protokollen må du legge inn elevene uten nummer, og alfabetisere ved å trykke på kolonneoverskrifta Etternavn. Elever med samme etternavn alfabetiserer du ved å holde ned Shift og klikke på Fornavn etter at etternavnet først er sortert.

Høyreklikk i navnelista for å velge automatisk nummerering i den rekkefølgen elevene står på skjermen. Hvis du har elever med etternavn som starter på Aa må du hake av under Oppsett - Oppsett hvis du vil at disse skal sorteres som Å på skjermen. For at utskriften
av elever med slike etternavn skal bli alfabetisert riktig velger du sortering på Nr., og ikke på Navn, under Utskrift.

Knytt til kontaktlærer

Hver enkelt elev må knyttes til en kontaktlærer. Du legger inn kontaktlærer i klassen/gruppen under Skolen - Klasser - Generelt. For å knytte eleven til en kontaktlærer høyreklikker du i elevlista, velger Knytt til kontaktlærer og lærerens initialer. Du kan tilknytte flere elever samtidig, se nedenfor.

Markere flere elever samtidig

Det er mulig å velge flere elever fra lista samtidig, f.eks. for å slette, knytte til kontaktlærer eller plassere i gruppe. Klikk da med høyre museknapp på en av elevene i lista og velg "Markere flere samtidig". Hold ned Ctrl for å markere flere enkeltelever, og Shift på den siste eleven for å markere alle. Hvis du vil slå av denne muligheten for å endre på noen av elevenes opplysninger, så gjøres det på samme måte.

Målform

Du kan velge den målformen eleven skal ha vitnemålet på på elevdata-skjemaet. Hvis feltet står blankt, blir vitnemålet skrevet ut på den målformen som er registrert som skolens standard målform.

Bilde av eleven

  1. Sett først inn stien til mappen der bildene ligger under Klasser - Generelt i feltet "Bildemappe".
  2. Høyreklikk i bilderuten i elevkortet, og skriv inn navnet på filen som skal settes inn.

Elever som slutter

Hak av for at eleven har sluttet på elevdata-skjemaet.

Sende elevliste som vedlegg til e-post

Hvordan du gjør dette er beskrevet under punktet Eksport - overføre til fil.

Underordnede dokumenter