Kopiere elever til nytt skoleår

Før hvert nytt skoleår må elevene flyttes over til neste årstrinn.

Kopiere elever

I versjon 2021.4 (og senere) er det mulighet til å velge skolens høyeste årstrinn. Skoler uten ungdomstrinn kan f.eks sette 7 som høyeste trinn, og da blir det ikke opprettet nye 8.klasser for denne skolen.

Elevene blir bevart på det skoleåret de allerede er registrert på.

Hvis du ønsker det kan du ta med faglærerne.

På samme måte kan du overføre elevgrupper til andre grupper og skoleår.

Hvis det ikke fungerer må du sjekke at det er satt inn riktig årstrinn på klassen under Skolen - Klasse - Generelt.