Elevdata-skjema

Du kan åpne elevdata-skjemaet ved å klikke "Åpne skjema" knappen over lista, dobbelklikke på eleven eller markere eleven og trykke F10.

Har du plass på skjermen, kan du dra skjemaet til side og velge elev fra lista uten å lukke

elevdata-skjemaet. Data lagres når du lukker skjema eller velger en annen elev.

Elever og foresatte

I skjemaet registrerer du detaljer på elever og foresatte, legger inn SFO og andre opplysninger. Her setter du også inn målform dersom eleven skal ha vitnemålet på annen målform enn det som er standard for skolen, og haker av hvis eleven har sluttet. Du får oversikt over grupper eleven er med i, og får opp registrert flyttemelding.

Ved å høyreklikke i elevens adresse eller tlf. kan du kopiere elevens adresse og telefon til en eller begge foresatte.

Du legger inn foresatt ved å klikke på knappen Velg foresatt. Hvis vedkommende er innlagt fra før velger du i lista. Hvis ikke dobbeltklikker du på Ny-raden i lista for å få opp skjema der du legger inn data. Under Foresatt-flippen kan du redigere data på den foresatte. Her ser du
også hvilke barn som er registrert på hver foresatt.

Flyttemelding

Etter å ha høyreklikket på eleven som skal flytte i elevlista legger du inn data for flyttemeldingen i elevdata-skjemaet. Se Flyttemelding.

Sluttet

Elever som har sluttet skal ikke slettes, men vil bli liggende igjen på det skoleåret og den terminen de forlot skolen.

Sette inn igjen elev som har sluttet

Hvis du skal skrive ut vitnemål på en tidligere elev finner du eleven ved å velge status <Sluttet> under Søk. Fjern haken for sluttet. Sett på sluttet-haken igjen når du har tatt ut opplysningene.

Bilder

Hvis du vil legge inn bilder av elevene, høyreklikker du i bildefeltet og skriver inn navet på fila.

Du må først legge inn stien til mappen bildene ligger i under Generelt på klassen. Det vil si at alle klassens bilder bør ligge samlet i samme mappe på disken.