Flyttemelding

  1. Du setter opp mal for flyttemelding under Oppsett - Flyttemelding.
  2. Under Felles-flippen setter du inn navnet på skolen, og haker av hvis du ønsker brevformat eller at merknadsfeltet skal være med.
  3. Under Sider-flippen setter du inn adressat, endrer rekkefølge på mottakerne og redigerer tekst.
  4. Merk at tekst som står i klammer ikke må redigeres eller fjernes, og klammene må ikke tas vekk. Dette er flettetekst som hentes fra systemet.
  5. Lag deretter flyttemelding ved å høyreklikke på eleven i klasselista, og velge Lag flyttemelding.
  6. Fyll inn feltene, og skriv ut ved hjelp av Skriv ut-knappen nederst på skjemaet.
  7. Flyttemelding på hver elev finner du på elevdata-skjemaet. Her kan du merke meldingen du vil se på, dobbeltklikke eller klikke Åpne skjema-knappen over lista for å se detaljer, redigere eller skrive ut meldingen.
  8. For at eleven skal forsvinne fra klasselistene må du hake av for sluttet på elevdata-skjemaet.

Flyttemelding elev