Faglærere

Faglærere finner du under Skolen - Klasser - Faglærere.

Du kan legge inn en eller flere faglærere pr. fag i hver klasse.

Utskrift

Du kan skrive ut faglærere pr. klasse: