Import

Velg "Program" og "Importer .." på menylinjen.

Du vil da få opp en veiviser som vil hjelpe deg med importen av data fra fil. Dersom du ønsker å avbryte importen uten å hente inn data, kan du velge knappen <Avbryt>. Importen går i 3 steg:

Steg 1:

Programmet må vite hvilken fil som inneholder dataene som skal importeres. Du må gi inn fullstendig bane (sti og filnavn) for at programmet skal finne denne filen. Hvis du ikke husker hvor filen ligger, kan du velge knappen <Bla gjennom ..>. Da vil du kunne lete etter filen på maskinen din. Når filen er funnet og filnavnet er på plass i riktig felt, er du klar til å fortsette.

Steg 2:

Programmet henter inn alle dataene fra filen og viser dem på skjermen. Hvis du ikke hadde riktig navn på kolonnene i filen, vil ikke disse kolonnene komme opp på skjermen, og de vil heller ikke bli med i importen.

Under listen som viser data fra filen kan du krysse av for hvilke kolonner du ønsker skal bli med i importen. Dersom du fjerner krysset i noen av avkrysningsboksene, vil den tilhørende kolonnen skjules, og dataene fra denne kolonnen vil ikke bli med i importen.

TIPS: om du fjerner avkrysning for Skoleår blir elevene importert inn i aktivt skoleår. Dette kan være spesielt praktisk dersom eleven er eksportert med inneværende skoleår, men skal importeres inn i neste skoleår.

Steg 3:

Hvis du ikke er fonøyd med de dataene som er vist på skjermen, så velg <Avbryt>.

Hvis du er fornøyd og har bestemt deg for hvilke data du ønsker å importere, så klikk knappen <Fullfør>. Programmet vil da flytte de ønskede dataene over i tabeller slik at de blir tilgjengelige for deg i programmet. Hvis alt går greit, vil du da få melding om at dataene er hentet inn, og skjemaet vil lukkes.

Hvis du får melding om at f.eks. en fødselsdato er skrevet på ugyldig format, eller at klassetrinnet på en elev ikke er et tall, så er ikke det noen krise.
Importen vil likevel hente over alle data som er gyldige. Du kan senere gå inn i
programmet og endre eller legge til manglende data.