Eksport - overføre til fil

Elevlista kan eksporteres til annet format, som du kan lagre som fil og sende som vedlegg til e-post. Gå på Program - Eksporter, og gjør utvalg i Trinn, Klasse, Status og Gruppe.

Når du har fått opp det du ønsker velger du format ved hjelp av knappene over lista, f.eks. Excel.

Velg hvilken mappe du vil lagre fila i. Åpne f.eks. Excel, og ta fram fila. Du kan fjerne de kolonnene du ikke vil ha med. Fila kan nå sendes som vedlegg til e-post. Det samme kan gjøres med personale.

Du kan eksportere lista til

Gjør utvalg

I elevlista kan du ta med de kolonnene du ønsker i den rekkefølgen du vil, og gruppere de enkelte kolonnene. Endringene på skjermen varer bare mens du står inne i lista. Kolonner du fjerner nå vil være på plass igjen neste gang du ønsker å eksportere data.

Legg til/fjern kolonner

Klikk på Legg til/fjern kolonner-knappen. Ta tak i kolonnetittelen til de kolonnene du vil fjerne, og dra dem over til Tilpass-ruta.

Endre rekkefølge på kolonner

Ta tak i kolonnetittellen og dra kolonnen dit du vil ha den. 

Gruppere

Klikk på Gruppere-knappen, og dra kolonnetittelen inn i det henviste feltet.