Prosjekt

Prosjektoppgave

Prosjektoppgave er en del av vitnemålsprotokollen og karakterprotokollen. 
Du kan legge inn overordnet tema og deltema på prosjektoppgaven. Kopier samme tema til alle elevene ved å høyreklikke i feltet.

For å få med prosjektoppgave på protokollutskriftene så må det være lagt inn Overordnet tema og Deltema under Karakter - Prosjekt for riktig skoleår og termin.
Karakterprotokoll henter prosjektoppgave fra den terminen en står på, mens Vitnemålsprotokollen alltid henter prosjektoppgave fra vårterminen.

 

Om en vil ha ut "kladdeskjema" for lærerene så må en først sørge for at det ligger inne noe som overordnet tema: