Merknad

Her kan du registrere merknaden på elevene i valgt klasse. 10. klasse vår-termin vil ha to kollonner for merknad. Den ene blir brukt på vitnemålet, den andre blir brukt på karakterutskriften til eleven. Det kan være nokså store forskjeller på disse to merknadene, derfor er det to separate kolonner.

Fravær

Fravær føres som timer og/eller dager. 

 

Merknad

Underordnede dokumenter