Merknad på karakter

Her kan du registrere merknad på enkeltkarakterer i valgt klasse. Velg fag (karakter) som det skal jobbes med i feltet over listen. For 10. klasse vårtermin vil det være to kolonner tilgjengelig for merknad. Den ene er beregnet på vitnemålet og den andre på
karakterutskriften til eleven.

Husk at på vitnemålet er det svært begrenset hva som kan skrives. På karakterutskriften er det mer fritt.

 

For å kopiere en merknad til en karakter til samtlige elever i klassen, høyreklikker du på den aktuelle merknaden og velger "Kopier merknad til alle elever".

+ eller - på karakteren må settes som merknad på karakteren.

 

 Merknad på karakter