Rapporter

Følgende rapporter finnes i programmet:

Velg målform på vitnemålet

I elevlista (finnes under Skolen - Klasser) kan en velge hvilken målform eleven skal ha på vitnemålet. Hvis målformfeltet står blankt,blankt, skrives vitnemålet ut på den målformen som er registrert som skolens standard.