Min klasseliste

Generelt

Min klasseliste kan brukes til MYE! Man kan:

Filter/utvalg

Filtrer rapporten på klassetrinn, klasse, gruppe og/eller kontaktlærer. Fungerer på samme måte som i andre utskrifter. 

Mine oppsett

Man kan altså lagre sine rapportoppsett til senere bruk. Du finner de rapportene du har laget i listen. Klikk på rapporten og klikk "Vis>>" for å få fram rapporten. Så kan man forhåndsvise eller skrive ut.

  1. klikk Nytt oppsett for å lage ny utskrift, og sett tittel på utskriften ved å skrive direkte i rapportlisten (hvor det står <Ny klasseliste>
  2. klikk Lagre oppsett for å lagre endringer
  3. klikk Slett oppsett for å fjerne overflødig rapportoppsett
  4. klikk Lagre som ny for å lage et nytt rapportoppsett av det aktive rapportoppsettet. Nyttig hvis man har gjort mange endringer i et gammelt oppsett og ikke vil skrive over det gamle oppsettet, eller rett og slett vil lage en kopi av et oppsett.
  5. Endre tittel ved å skrive direkte i rapportlisten
  6. klikk Vis >> for å hente fram oppsettet (sette det aktivt)

Sortering

Man kan altså sortere utskriften på hva som helst (navn, nr, født, klasse, trinn, kjønn osv.).

Angi felt man vil sortere på, hvilken rekkerfølge man vil sortere på og i hvilken retning man vil sortere på (stigende/synkende). Standard sortering i et nytt rapportoppsett er ElevNavn.

Tilpasning av kolonner

Tilpasse innholdet i rapporten


Generelt
- Skrift type: velg skrifttype
- Skrift størrelse: endrer skrift størrelse. Nyttig hvis man trenger mer eller mindre plass
- Understreking: setter en strek mellom hver elev i rapporten
- Liggende utskrift: velger mellom stående/liggende utskrift
Kolonner
- Kolonne: velge mellom tilgjengelige kolonner. Klikk i cellen, trykk pil-nedknappen og velg
kolonne. Standard-verdier kommer opp automatisk etter valgt kolonne - disse kan endres.
- Egen tittel: sett egen tittel på kolonnen
- AvstandVenstre: skal du ha en liten marg før denne kolonnen begynner? Angis i antall
millimeter
- Bredde: angir bredde på kolonnen i antall millimeter
- Juster: teksten i kolonnen kan enten justeres høyre/venstre eller midtstilles
- Fet: fet tekst
- Uthev: kursiv tekst
- understrek: setter strek under teksten
- Skygge: skyggelegger kolonnen
- Ramme: setter ramme rundt cellene i kolonnen
Nederst i tabellen ser du hvor mye plass de kolonnene du har valg trenger, og hvor mye plass
du har tilgjengelig (i antall millimeter). Bredde kan ikke overskride Maks-verdien. Justeres ved
å legge til/fjerne kolonner eller endre AvstandVenstre/Bredde i hver kolonne.

 

Underordnede dokumenter