Tosidig utskrift

Utskrifter av vitnemål kan gjøres tosidig ved at en velger partall eller oddetall i første utskriftsbestilling, legger i papiret på nytt og velger det motsatte når en bestiller utskrift av den andre siden.

 

Vitnemålsutskriften sjekker selv om skriveren støtter tosidig utskrift. I så fall gjøres tosidig utskrift automatisk.

Man kan slå av dette ved å fjerne avkrysning for tosidig utskrift.

OBS: noen skrivere har "juksefunksjon" for dobbelsidig utskrift.

Det er litt forskjellig hvordan dette løses, men 2 ting er felles for de fleste løsninger:

  1. man må snu arkene etter å ha skrevet ut første side
  2. man må bekrefte på skjermen når skriveren er klar for side 2.

Vær oppmerksom på at hvis skriveren ved en feil drar inn to ark samtidig, vil utskriften forskyves og vitnemålene må forkastes. En bør derfor ha en god/nøyaktig skriver hvis en ønsker tosidig utskrift.