Tilpasning av kolonner

Tilpasse innholdet i rapporten

Generelt

Kolonner

Kolonne: velge mellom tilgjengelige kolonner. Klikk i cellen, trykk pil-nedknappen og velg kolonne. Standard-verdier kommer opp automatisk etter valgt kolonne - disse kan endres.

Nederst i tabellen ser du hvor mye plass de kolonnene du har valg trenger, og hvor mye plass du har tilgjengelig (i antall millimeter). Bredde kan ikke overskride Maks-verdien. Justeres ved å legge til/fjerne kolonner eller endre AvstandVenstre/Bredde i hver kolonne.