Tilgang

Her gir du tilgang til alle som skal bruke systemet, og legger inn/endre brukernavn og passord.

Du må gi hver enkelt ansatt rettigheter til både Skjema og Data.

Gi hver enkelt bruker eget brukernavn og passord, og hak av for rettigheter til skjema og data.

Ingen brukere må ha samme brukernavn.

Ikke slett Administrator før en annen bruker har fått de samme rettighetene!

 

Oppsett skole

Underordnede dokumenter