Oppsett

Start program med

 Sett inn hvilket skoleår og hvilken termin du vil at programmet skal starte opp med.

Sortering på skjermen

Velg hvilken sortering du ønsker på skjermen. Noen skoler ønsker at aa skal sorteres som a (dvs. først i alfabetet), mens andre foretrekker sortering som å (sist i alfabetet).

Låse protokoll

Når skolen har registrert ferdig karakterene for en termin, så kan du låse protokollen for denne terminen:

  1. Klikk knappen <Endre>
  2. Skriv inn passord på nytt
  3. Sett hake ved den terminen som skal låses
  4. klikk knappen <Lagre>

Nå vil ikke noen kunne endre karakterene for denne terminen.

 

Protokollen kan låses opp igjen for en termin på tilsvarende måte hvis det skulle dukke opp behov for å gjøre endringer i ettertid (klagebehandling, feil etc.)

 

 Oppsette detaljer