Fag

Angi hvilke fag du vil at programmet skal vise i karakterregistreringsskjema og på klassenivå.

Sett kryss foran de fagene du vil ha med. Det kan være greit å slå av visning av fag som skolen ikke bruker. Dette sparer plass på skjermen, og en slipper å rulle så langt til høyre/venstre ved karakterføring.

Det er også mulig å velge valgfag, som inneholder nytt karaktervalg hvor man velger hvilket valgfag samt karakter. Nye rapporter som viser valgfag per elev og elever per valgfag

Merk: fagene i vitnemålet og vitnemålsprotokollen er faste. Dette er standard formularer vi ikke kan endre på.

 

 Fag