Flyttemelding (mal)

Sett inn navnet på skolen ved å skrive over "Min skole" osv, og hak av om du vil vise felt for adressat og merknad. Hvis du haker av for Adressat vil skrivet tilpasses vinduskonvolutt.

Adressat setter du inn under Sider-flippen. Her kan du også endre rekkefølge på utskriftsarkene ved hjelp av piltastene over lista. Teksten i skrivet kan endres.

Du må ikke endre på tekst som står i klamme i feltene Innledning og Bunn, da dette er flettefelt som henter teksten sin fra andre steder i systemet.

Du lager flyttemelding på elev ved å høyreklikke på eleven i klasselista.

 

 Flyttemelding