K-Reg

Lag minnepinner / mapper / disketter til lærerne for at de kan føre karakterer.

K-reg fungerer på alle maskiner, og er ikke avhengig av WIS Skole.

  1. Last ned K-reg-programmet fra Internettadressen www.wis.no/skole, og installer det i samme mappen som du har WIS Skole.
  2. Gi lærerne tilgang til sine data under Oppsett - Tilgang - Data.
  3. Velg lærer under Oppsett - K-reg - Data ut, og lag minnepinne / mappe / diskett.
  4. Læreren tar med minnepinnen / disketten, kjører K-reg.exe og legger inn karakterene.
  5. Hent minnepinnen / mappen / disketten inn i WIS Skole under Oppsett - K-reg - Data inn.

Karakterene legges da på riktig plass i WIS Skole