Skoleår

Legg til nye skoleår i databasen.

Praktisk om man vil registrere elever og karakterer for tidligere skoleår eller registrere elever for framtidige skoleår.

Du finner knapp for å legge til nye skoleår nederst til høyre. Husk at skoleårene må ha samme format som for eksempel 2009-2010.

Husk at lisensen er knyttet til skoleår. Dvs at programmet må registreres for det nye skoleåret. Gjøres ved å sette skoleåret aktivt og gå på Hjelp - registrere programmet.