Backup

Du tar sikkerhetskopi og henter inn data du tidligere har tatt kopi av ved å velge Systemknappen, og flippen Backup.

Lag ny kopi

Klikk på Lag-knappen. Velg katalog/diskett du vil lagre kopien i. Sikkerhetskopien blir automatisk datert med den datoen kopieringen er foretatt.

Hent inn sikkerhetskopi

Klikk på Hent inn-knappen. De data som hentes inn erstatter innlagte data. En bør derfor ikke kjøre denne rutinen uten å være sikker på hva en gjør. En vil i praksis stille systemet tilbake til en tidligere dag. Alle registreringer som er gjort i ettertid vil bli borte.

Vær varsom!

Denne funksjonen berører ALLE skoler som er lagt inn i databasen. Henter man inn en backup vil altså ALLE data fra ALLE skoler i databasen bli overskrevet.