Nedlasting

Her kan du la programmet selv sjekke om det finnes en nyere programversjon på Internett.

  1. Klikk på knappen <Oppdater>.
  2. Hvis det finnes en oppdatert programversjon tilgjengelig på Internett, blir du spurt om du vil laste den ned.
  3. Hvis du svarer bekreftende på dette, så vil programme hente ned installasjonsfilen for den nye versjonen, avslutte Wis Skole
    programmet og starte installasjonsfilen for den nye versjonen.
  4. Etter at installasjonen er kjørt ferdig, kan programmet startes igjen på vanlig måte. 

WIS AS ønsker at så mange som mulig prøver denne funksjonen. Den forutsetter selvsagt at den maskinen du har installert programmet på, har tilgang til Internett.

Gi tilbakemelding til WIS AS hvis du har problemer av noe slag når det gjelder automatisk oppdatering av programmet.

De som ikke kan bruke denne muligheten, kan hente ned nye versjoner av programmet fra våre Internett sider som vanlig. Bruk adressen: www.wis.no/skole