Rydde i databasen

Denne funksjonen tar bort noen typer oppdateringsfeil som kommer av uventet avbrudd.

Eksempel på avbrudd kan være brudd på nettverkstilkobling eller strømbrudd.

I tillegg fjernes såkalte "tomme" poster i databasen. For hver gang man sletter noe i programmet vil det oppstå en tom post i databasen.

Slike poster tar like mye diskplass som en vanlig post, og etter hvert kan det bli så mye tomme poster at det kan påvirke ytelsen.

Derfor kan det være sunt for systemet å kjøre denne funksjonen av og til.

Ingen andre kan ha programmet oppe når du kjører denne funksjonen.