Skoler

Mulighet for å kunne registrere flere skoler i samme database.

Generelt
Høsten 2004 satte vi i gang utviklingen av flerskoledatabase i WisSkole. Kort sagt betyr det muligheten til å kunne registrere flere skoler i samme database. Målet er å få til dette uten at det berører det gode gamle brukergrensesnittet i programmet. Les mer om hva det innebærer her.

Installasjon

I en felles installasjon vil mye være likt, men man har større krav til ytelse og stabilitet i en slik løsning.

Ytelsen i Wis skole påvirkes først og fremst av antall samtidige brukere og oppsett av nettverk. Med mange samtidige pålogginger på et program som kjøres via felles filserver over et tregt nettverk uten noen form for serverprosessering (terminalserver eller databaseserver) vil programmet gå seint og ustabilt. Vi har følgende alternativer:

Nytt skjermbilde for pålogging

Når det er lagt inn flere skoler i databasen, må man velge hvilken skole man skal logge seg på.

 

Her velges skole på toppen, og man kan krysse av for <Husk skolevalg> slik at man slipper å velge skole hver gang man logger på.

 

Administrere skoler
Under System har vi lagt inn valg for å legge inn nye skoler, importere skoler og slette skoler.

 

<Ny skole> legger inn en blank/tom skole uten elever. Standard brukernavn/passord blir lagt inn: Admin/Høy.

<Importer skole> henter inn backup fra en annen Wis Skole database. Om det ligger flere skoler i den databasen du henter inn får du valg for hvilken skole du henter inn. Importfunksjonen henter inn absolutt alle data som ligger i backupen, dvs alle elever, skoleår, lærere brukere, brukerrettigheter, klasser, grupper, oppsett osv. Det startes en veiviser som hjelper brukeren med å importere skole. En får velge skole (dersom backupfilen er fra flerskoledatabase) og se gjennom data fra enkelte registre (elever, personale, o.a.) før en bestemmer seg for om skolen skal importeres eller ikke. 

<Slett skole> sletter valgt skole. En kan ikke slette den skolen man er logget inn på. OBS!  Dette er kanskje den mest kritiske funksjonen i hele programmet. Alle data for den aktuelle skolen vil bli slettet (elever, klasser, personale, karakterer osv).

Systembrukere

I en flerskoledatabase kan man ha behov for brukere som har adgang til hele databasen. Slike brukere legges inn under System - Brukere. Merk at brukernavn må være unike for hele databasen, dvs det kan ikke være i bruk hos noen skoler. Sett kryss for hvilken tilgang brukeren skal ha.

NB! Det er kun systembrukere som har adgang til å søke i hele databasen samt eksportere data til Feide.

Backup

Den integrerte backupfunksjonen som ligger under System berører hele databasen. Dvs man kan ikke hente inn backup fra kun en enkelt skole. Hvis det er behov for det så må man eventuelt slette aktuell skole fra basen og importere skolen fra backupfilen ved hjelp av knappen <Importer skole> under System - Skoler.

Oppgradering av programmet

Når flere skoler samles i samme database er det større behov for sentral administrering av programmet. Vi anbefaler at kommunen enten kjører oppgraderinger via IT-avdelingen eller utnevner enkelte flinke brukere til å gjøre dette.

Hvis man kjører oppgradering når brukere er inne i programmet vil ikke installasjonen klare å erstatte de filene som er i bruk. Derfor har vi laget en egen avsluttfunksjon som kaster ut alle påloggede brukere fra programmet, og legger inn en enkel startsperre. Denne funksjonen ligger under System - Avslutt.

I tillegg har vi forbedret oppgraderingsrutinen slik at den til en viss grad sjekker om brukere er pålogget programmet. Om brukere er innlogget vil man få opp valg for å kaste ut brukere. Installasjonsfilen man laster ned fra nettsiden har ikke denne kontrollen innebygd. Derfor anbefaler vi å bruke den integrerte oppdateringsrutinen som ligger under System - Nedlasting.