K-Reg

Generelt

Wis Skole fikk i versjon 16 en lillesøster: Wis Skole K-reg. K-Reg har foreløpig kommet i versjon 2, og den ble lansert samtidig som versjon 17 av Wis Skole.

K-Reg gir mulighet til å registrere karakterer, prosjekt, merknader og fravær uten å ha direkte kontakt med Wis Skole. Dette har vært et ønske fra en del skoler, og et behov hos mange flere.

Arbeidsgang

Det er tre trinn i prosessen med K-Reg:

  1. Lag minnepinne / diskett til aktuell lærer i Wis Skole
  2. Kjør programmet på minnepinnen / disketten på en hvilken som helst PC, og rediger karakterer, prosjekt, merknader og fravær
  3. Hent data tilbake fra minnepinnen / disketten til Wis Skole

Hvem trenger K-Reg ?

Alle skoler som har for få maskiner med tilgang til Wis Skole kan bruke K-Reg for å øke kapasiteten på karakter-registreringen. En annen fordel er at lærere kan ta med seg minnepinnen / disketten hjem og gjøre jobben der.

Installasjon

K-Reg hentes ned fra Internett på nedlastingssidene til Wis Skole. Installasjonen vil foreslå å legge Kreg.exe i program-mappen til Wis Skole. Når det skal lages K-reg minnepinne / diskett til en lærer vil Wis Skole finne kreg.exe og kopiere det med ut på minnepinnen / disketten.

Sikkerhet

Datafilen inneholder alle fag som læreren har tilgang til, samt alle elever i de klasser han har tilgang til.

Dersom læreren har tilstrekkelig tilgang, vil filen også inneholde prosjekt, merknader til elevene og fravær.

Datafilen er kryptert, og kan bare leses av K-reg og Wis Skole. Bare lærere med tilgang til Wis Skole vil kunne logge på og arbeide med dataene i Kreg.

Vi mener at dette gir tilstrekkelig sikkerhet for å la lærere benytte K-reg.

 

Underordnede dokumenter